Thông tin liên hệ: hoctudau@gmail.com 096.790.3223

Phương pháp học và dạy của hoctudau.com

Tại sao tôi không gọi là “dạy và học” mà lại gọi là “học và dạy”? Bởi vì phương pháp này xuất phát từ việc học trước, việc dạy theo đó mà hình thành.

Quan điểm của HocTuDau là hướng dẫn các bạn cách học và làm “bác sĩ” chữa bệnh “không thể tự học” được của các bạn, chứ không học thay các bạn.

Quá trình học một kiến thức bất kỳ, của mọi môn học đều qua những 6 giai đoạn sau:

  1. Quan niệm: biết nó là gì? nghe giảng về nó, đọc sách, nhìn thấy …
  2. Thử nghiệm: tự thử nó
  3. Trải nghiệm: có cơ hội áp dụng nó vào cái mình cần.
  4. Kiểm nghiệm: áp dụng nó nhiều lần và có thể … nghi ngờ nó
  5. Chiêm nghiệm: biết tình huống nào cần dùng cái gì cho phù hợp, không lệ thuộc vào nó nữa.

Có những cái bạn biết rồi, nhưng bạn chưa từng thử nó, áp dụng nó vào thực tế, thì bạn khó có thể nắm hết cái nhạy bén của nó. Cho nên phương pháp dạy học trên HocTuDau cũng sẽ có trình tự như vậy:

  1. Cho học viên xem video, bài giảng để hình thành khái niệm
  2. Học viên cần tự tay thực hiện lại bài giảng để hình thành cảm giác
  3. Sau đó học viên làm bài tập để áp dụng kiến thức vừa học vào việc mình cần (đó là việc giải bài tập)
  4. Kiểm nghiệm: cần áp dụng kiến thức trong những bài tập, tình huống đa dạng để lột tả ưu nhược điểm của kiến thức.
  5. Chiêm nghiệm: cần nắm vững lúc nào cần áp dụng kiến thức nào, không có kiến thức luôn đúng trong mọi trường hợp.

Tôi mới nói đến 5 giai đoạn, còn giai đoạn thứ 6? Đó là “Sáng tạo”: sáng tạo là điều khó xảy ra với người bình thường, tức là tôi tin rằng nếu áp dụng trí thức hàng ngàn lần trong những điều kiện thực tế có khi vẫn là chưa đủ, mà còn cần đọc rất nhiều, tham khảo rất nhiều tri thức của những người khổng lồ khác, dù sao đó cũng là giới hạn cuối cùng của kiến thức, tức là giai đoạn kiến thức hoàn toàn bị lạc hậu để thay thế bằng kiến thức mới phù hợp với thời đại hơn. Cái này có lẽ chúng ta chưa cần quan tâm.

Cái mà ta cần quan tâm, cũng là cái mà tôi muốn nói, đó là ta cần phải tiến bộ từng chút một, và từng ngày, để tiến tới đích. Sự đột phá chỉ có thể có khi bạn đam mêkhông ảo tưởng vào bản thân. Đôi khi bạn có thể tưởng tượng việc khám phá điều gì đó giống như là việc làm của người thám tử vậy … Điều đó đòi hỏi cả sự đam mê của bạn và sự cố gắng của chúng tôi. HocTuDau luôn mong muốn giúp đỡ bạn trong quá trình tìm tòi kiến thức dù bản thân chúng tôi cũng còn nhiều thiếu sót.