• Nếu bạn có nhu cầu học Offline, Training Inhouse hoặc tư vấn tối ưu chiến dịch Google Adwords đang chạy, tôi có thể giúp bạn với mức chi phí như sau:

    Học 1-1: 500.000đ/ giờ. Thời lượng tiêu chuẩn: 24 giờ – 12 […]

  • Xin chào tất cả quý bạn và các vị,

    Mình không biết tại sao các bạn lại lạc vào đây, nhưng bạn chỉ nên đọc tiếp nếu bạn muốn tham gia một khóa học Adwords mà bạn có thể:

    Thông thạo mọi kỹ năn […]